Giá test sớm, xét nghiệm rRT-PCR mới

Theo Thông tư nguyên tắc mức giá kiểm tra SARS-CoV-2 có hiệu lực từ hôm 21/2, mức trả tiền đối với test sớm Covid-19 không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, với kiểm tra rRT-PCR mẫu đơn không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư nguyên tắc chi phí dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 bởi bệnh viện của Nhà nước làm theo, bao gồm việc sử dụng mẫu, bảo quản mẫu, thực hành và trả kết trái kiểm tra SARS-CoV-2.

Thông tư này dùng đối với những trường hợp: trả tiền chi phí kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người sử dụng dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 tự trả tiền cùng với những tình huống được ngân sách Nhà nước trả tiền theo nguyên tắc của Luật phòng, chống căn bệnh lây lan.

Không lấy Thông tư này đối với các trường hợp áp dụng mẫu, bảo quản mẫu, thực hành cũng như trả kết trái xét nghiệm SARS-CoV-2 ở cộng đồng bởi ngân sách Nhà nước trả tiền theo nguyên tắc của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Theo Thông tư hiện đại nhất này (Thông tư 02) thay Thông tư 16, giá tiền dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình huống thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT như sau:

Kiểm traThăm khám SARS-CoV-2 Ag test sớm mẫu đơn: giá thành dịch vụ bao gồm chi phí thẳng và giá tiền tiền lương cộng phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy tắc có mức trả tiền tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Giá thành theo nguyên tắc hiện hành ở Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như vậy giá tiền mới sẽ giảm sút tầm khoảng 30% so với giá thành đang làm theo.

Thăm khám SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Giá thành dịch vụ bao gồm giá tiền thẳng cũng như giá tiền tiền lương cộng chi phí sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 theo nguyên tắc có mức chi trả tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Thăm khám SARS-CoV-2 với kỹ thuật Realtime RT-PCR:

- Tình huống mẫu đơn: mức phí dịch vụ gồm có phí thẳng cũng như phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 giúp phản ứng theo nguyên tắc có mức trả tiền tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

- Tình huống gộp mẫu: chi phí dịch vụ gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định, trong số đó sinh phẩm thăm khám cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá nhiều giá kiểm tra gộp mẫu nguyên tắc tại phụ lục ban hành đi kèm Thông tư này.

Mức phí dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

Với những Khu vực kiểm tra căn bệnh, chữa trị của Nhà nước thuộc những tỉnh, thủ đô và những Cơ sở thăm khám, chữa trị trực thuộc những Bộ, bộ phận Trung ương đóng Trên khu vực địa phương, trừ trường hợp dùng mẫu, bảo quản mẫu, thực hành và trả kết trái xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng vì ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống căn bệnh truyền nhiễm:

Vấn đề xác định chi phí làm theo theo quy tắc như Trên đây, trong đó mức giá gồm có chi phí thẳng cũng như chi phí tiền lương (chưa gồm sinh phẩm kiểm tra phản ứng) do cấp có thẩm quyền của địa phương nguyên tắc tuy nhiên không vượt giá tiền tối đa khung giá tiền dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo nguyên tắc tại Thông tư này.

Đối với những cơ sở thăm khám căn bệnh, điều trị trực thuộc Bộ Y tế cũng như những bệnh viện hạng nhất là, trung tâm y tế hạng I thuộc những Bộ, cơ quan trung ương cũng như những phòng khám của Nhà nước thực hành dịch vụ y tế dự phòng: giá thành thực hành theo quy tắc như Trên đây.

Một số chỉ dẫn về trả tiền mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2

Tình huống phòng khám chuyển mẫu bệnh phẩm sang bệnh viện không giống không thiếu điều kiện tuân thủ xét nghiệm:

Đối với trường hợp thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: làm chi trả với trường hợp chuyển làm theo dịch vụ cận lâm sàng theo nguyên tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: trả tiền theo giá tiền dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 của đơn vị thực hành thăm khám theo quy tắc tại Thông tư này cũng như chi phí mua sinh phẩm thăm khám của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo nguyên tắc của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp việc dùng mẫu hay làm theo kiểm tra có sử dụng vật tư, sinh phẩm thăm khám được cấp từ nguồn phòng, chống dịch bởi ngân sách Nhà nước chắc chắn hoặc được các cơ quan, tổ chức, cá nhân trợ giúp, tài trợ, cấp không thu tiền thì trung tâm y tế của Nhà nước phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm thăm khám được trợ giúp khi thu của đối tượng sử dụng dịch vụ, khi trả tiền, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Tình huống giá tiền làm theo xét nghiệm cao hơn chi phí tối đa quy tắc ở Thông tư này, phòng khám của Nhà nước được quyết toán truy cập nguồn kinh giá tiền giao tự chủ, nguồn kinh giá tiền hợp pháp khác của đơn vị cùng với không được thu của người bệnh sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương đặc điểm, phải tiếp tục thực hiện các thăm khám để phát hiện mẫu dương tính thì giá tiền thực hiện thăm khám được đặc tính tiếp theo từng tình huống rõ ràng chắc chắn nguyên tắc không trùng lặp về giá tiền từng thực hiện.

Cơ cấu mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 nguyên tắc tại Thông tư bao gồm:

- Giá thành trực tiếp của việc sử dụng mẫu cùng với bảo quản mẫu; tuân thủ cũng như trả kết trái kiểm tra SARS-CoV-2.

- Giá thành tiền lương theo ngạch bậc, các khoản phụ cấp, những khoản đóng góp theo chế cấp độ vì Nhà nước quy định với đơn vị sự nghiệp công lập theo mức lương Cơ sở quy chuẩn tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP hôm 9/5/2019 của chính phủ quy định mức lương Cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức cũng như lực lượng vũ trang; không bao gồm phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ cùng với thành viên y tế.

- Giá sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 (sinh phẩm xét nghiệm sớm, sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch, sinh phẩm thăm khám giúp phản ứng) theo thực tế dùng cùng với mức giá mua theo quy tắc của pháp luật về đấu thầu.

Lời bình luận

Lời bình luận ẩn